Storytelling

StorytellingDet var en gång ett företag som…
Sagans berättelseform sätter sig i minnet och får oss att lyssna lite extra och är en oanad källa för ett framgångsrikare företag. Hjärnans kognitiva funktion sätts igång på ett helt annat sätt än om du bara informera. Berättelser skapar känslor och engagemang så byt fokus och börja berätta företagsberättelser istället om du vill få engagerade medarbetare. Upplevelsen i ord och bilder skapar känslor hos mottagaren och det är känslorna som får kunder att fatta köpbeslut.

Genom storytelling kan du stärka ditt varumärke, sälja din vara, för att vi använder berättelsekraften precis som vid en lägereld. Din berättelse når längre än bara med information genom att det skapar en identitet och tillhörighetskänsla. Du laddar ditt företag och varumärke med en stark känsla och historia som berör. Välj orden i berättelsen med omtanke och befolka din historia sedan med karaktärer och händelser. Vad vill ni förknippas med för känsla? Hur vill ni upplevas? Vilken är din story? Vad fick er att starta företaget? Vad säger era nöjda kunder? Vad har ni misslyckats med som ni sedan vänt? Du kan använda storytelling och storyboard i alla sammanhang som medarbetarsamtal,företagsvision, när du sätter mål och vid konflikthantering.

Jag erbjuder företag och organisationer utbildningar och inspirationsföreläsningar i storytelling. I skräddarsydda workshops hjälper jag ert företag att hitta sin story utifrån flera olika metoder och teorier. jag är utbildade både i retorik, psykologi och storytelling på högskola och har Branding, Storytelling och Storyboard som favoriter i alla uppdrag. Ring mig så hjälper jag dig!

Jag föreläser och utbildar i:

Varumärke och storytelling
Storyboard för pitch
Berättelser som metod
Dramaturgi
Känslor och befolkning
Sälja med storyboard
Lösa konflikter med en gemensam berättelse