Ledarskap

LedarskapAtt bli chef kan innebära möjligheter, makt eller kännas som en omöjlig uppgift. Med din inspiration, tillit och motivation ska du få personalen att jobba effektivare och helst ska de vissla på vägen till jobbet. Samtidigt ska du hantera konflikter, hålla i svåra samtal och hantera sjukskrivningar. Det kräver att du kan bygga tillit, förtroende samt ha en medvetenhet om dina egna styrkor och hinder. Du är inte ensam ansvarig för gruppens resultat men däremot är gruppen beroende av dina beslut, din expertis och dina resurser. Du behöver både kunna ge andra feedback och reflektera över dina beslut.

I mina föreläsningar och utbildningar tar jag upp spännande, intressanta och roliga ämnen om varför det är bra att ledaren inte märks men dåligt när ledaren inte syns. Du kan även boka webbinar- en ledarskapskurs på nätet och själv välja hur många steg du ska gå.

Innehållet är bland annat:

Ledarens trovärdighet
Psykologiska kontrakt på jobbet
Jaget och rollen
Samtal och kommunikation
Kon?ikthantering
Feedback och reflektion
Samarbete och beteenden
Privata och professionella samtal
Medarbetares mognadsprocess

Syftet med föreläsningarna och utbildningen är att få inspiration och få förståelse för yrkesrollen mot det privata Jaget.
Målet är att du ska få ökad reflektion över psykologiska kontrakt med medarbetare och ökad kunskap i ämnet whistleblowing.